بیست اسکریپت قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس اسکریپت

Home Page 4

[heading heading_text=”About Nany” heading_tag=”h3″ text_transform=”uppercase” text_align=”center” need_top_icon=”yes” top_icon=”fa-group” icon_style=”ti-rounded” icon_color=”#fbb02c”]
Nany – The Original Multi-Purpose Onepage WordPress Theme.
It’s an incredibly flexible user friendly designed to help any business type to meet their interactive needs.
Which is Comportable For Creative Agency, Freelancer, Webdevelopment.
Read more
[service service_style=”style-1″ background_color=”#fbb02c” service_icon=”fa-magic” icon_style=”icon-rounded” service_heading=”CREATIVE DESIGN” service_content=”We build brands, design websites and create corporate identies. We are perfect combinations of the creativity, knowledge and technology Lorem ipsum.” list_features=”USABILITY
UI & UX
WEB AND MOBILE DESIGN” button_text=”My Button” button_style=”btn-style-one” button_size=”small-btn” bg_color=”#497bb8″ text_color=”#ffffff” text_transform=”none”][service service_style=”style-1″ background_color=”#fa684d” service_icon=”fa-cubes” icon_style=”icon-rounded” service_heading=”EXCELLENT FEATURES” service_content=”We build brands, design websites and create corporate identies. We are perfect combinations of the creativity, knowledge and technology Lorem ipsum.” list_features=”SEO FRIENDLY
FREE FONT ICONS
ORGANIZED PSD LAYERS” button_text=”My Button” button_style=”btn-style-one” button_size=”small-btn” bg_color=”#497bb8″ text_color=”#ffffff” text_transform=”none” icon_line_height=”85px”]
[service service_style=”style-1″ background_color=”#00b5c6″ service_icon=”fa-cog” icon_style=”icon-rounded” service_heading=”THEME OPTIONS” service_content=”We build brands, design websites and create corporate identies. We are perfect combinations of the creativity, knowledge and technology Lorem ipsum.” list_features=”VISUAL COMPOSER
EASY TO CUSTOMIZE
DRAG AND DROP OPTIONS” button_text=”My Button” button_style=”btn-style-one” button_size=”small-btn” bg_color=”#497bb8″ text_color=”#ffffff” text_transform=”none” icon_line_height=”90px”][service service_style=”style-1″ background_color=”#497bb8″ service_icon=”fa-smile-o” icon_style=”icon-rounded” service_heading=”CUSTOMER SUPPORT” service_content=”We build brands, design websites and create corporate identies. We are perfect combinations of the creativity, knowledge and technology Lorem ipsum.” list_features=”ASK US ANYTHING
BRAND NEW IDEAS
ONLINE SUPPORT & HELP” button_text=”My Button” button_style=”btn-style-one” button_size=”small-btn” bg_color=”#497bb8″ text_color=”#ffffff” text_transform=”none” icon_line_height=”90px”]
[heading heading_text=”our works” heading_tag=”h3″ text_transform=”uppercase” text_align=”center” need_top_icon=”yes” top_icon=”fa-star” icon_style=”ti-rounded” icon_color=”#db6464″]
  [heading heading_text=”Hello, We Are Nany Creative” heading_tag=”h1″ text_transform=”uppercase” text_align=”center” color=”#ffffff” top_icon=”fa-heart” icon_style=”ti-rounded” icon_color=”#497bb8″ heading_margin_top=”30px” heading_margin_bottom=”20px”][heading heading_text=”We are perfect combinations of the creativity, knowledge and technology.” heading_tag=”h3″ text_transform=”uppercase” text_align=”center” color=”#ffffff” top_icon=”fa-heart” icon_style=”ti-rounded” icon_color=”#497bb8″]
  [heading heading_text=”MORE FEATURES of NANY” heading_tag=”h3″ text_transform=”uppercase” text_align=”center” need_top_icon=”yes” top_icon=”fa-lightbulb-o” icon_style=”ti-rounded” icon_color=”#fbb02c”]
  [service service_style=”style-2″ background_color=”#fbb02c” service_icon=”fa-rocket” icon_style=”icon-rounded” service_heading=”BUILD FAST LAYOUT” service_content=”Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.” list_features=”USABILITY
  UI & UX
  Web Design” button_text=”My Button” button_style=”btn-style-one” button_size=”small-btn” bg_color=”#497bb8″ text_color=”#ffffff” text_transform=”none”][service service_style=”style-2″ background_color=”#00b5c6″ service_icon=”fa-leaf” icon_style=”icon-rounded” service_heading=”AMAZING FRESH DESIGN” service_content=”Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.” list_features=”USABILITY
  UI & UX
  Web Design” button_text=”My Button” button_style=”btn-style-one” button_size=”small-btn” bg_color=”#497bb8″ text_color=”#ffffff” text_transform=”none”][service service_style=”style-2″ background_color=”#fa684d” service_icon=”fa-pagelines” icon_style=”icon-rounded” service_heading=”BRAND NEW IDEAS” service_content=”Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.” list_features=”USABILITY
  UI & UX
  Web Design” button_text=”My Button” button_style=”btn-style-one” button_size=”small-btn” bg_color=”#497bb8″ text_color=”#ffffff” text_transform=”none”]
  [heading heading_text=”OUR PRICING” heading_tag=”h3″ text_transform=”uppercase” text_align=”center” need_top_icon=”yes” top_icon=”fa-dollar” icon_style=”ti-rounded” icon_color=”#fa684d”]
  [pricing pricing_style=”style-1″ pricing_heading=”BASIC” money_type=”$” pricing_price=”10″ pricing_period=”Month” pricing_list=”5GB Disk Space
  ۱۰ Email accounts
  ۲ Subdomains” button_text=”BUY NOW” button_link=”#” button_style=”btn-style-one” button_size=”large-btn” bg_color=”#71ce73″ text_transform=”none” outer_border_color=”#f0f0f0″ background_color=”#f0f0f0″ text_color=”#ffffff”]
  [pricing pricing_style=”style-1″ pricing_heading=”STANDARD” money_type=”$” pricing_price=”29″ pricing_period=”Month” pricing_list=”100GB Disk Space
  ۵۰ Email accounts
  ۲ Subdomains
  ۵۰ Monthly Bandwidth
  Best Support Service” button_text=”BUY NOW” button_link=”#” button_style=”btn-style-one” button_size=”large-btn” bg_color=”#71ce73″ text_transform=”none” outer_border_color=”#71ce73″ badge_title=”Most Popular” badge_title_color=”#fa684d” background_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff”]
  [pricing pricing_style=”style-1″ pricing_heading=”PREMIUM” money_type=”$” pricing_price=”75″ pricing_period=”Month” pricing_list=”500GB Disk Space
  ۱۰۰ Email accounts
  ۲ Subdomains” button_text=”BUY NOW” button_link=”#” button_style=”btn-style-one” button_size=”large-btn” bg_color=”#71ce73″ text_transform=”none” outer_border_color=”#f0f0f0″ background_color=”#f0f0f0″ text_color=”#ffffff”]
  [heading heading_text=”our clients” heading_tag=”h3″ text_transform=”uppercase” text_align=”center” need_top_icon=”yes” top_icon=”fa-heart” icon_style=”ti-rounded” icon_color=”#00b5c6″]
  [client client_logo_alt=”Client Logo 1″ client_logo_link=”#” bg_color=”#f0f0f0″ black_white=”yes”][client client_logo_alt=”Client Logo 5″ client_logo_link=”#” bg_color=”#f0f0f0″ black_white=”yes”]
  [client client_logo_alt=”Client Logo 2″ client_logo_link=”#” bg_color=”#f0f0f0″ black_white=”yes”][client client_logo_alt=”Client Logo 6″ client_logo_link=”#” bg_color=”#f0f0f0″ black_white=”yes”]
  [client client_logo_alt=”Client Logo 3″ client_logo_link=”#” bg_color=”#f0f0f0″ black_white=”yes”][client client_logo_alt=”Client Logo 7″ client_logo_link=”#” bg_color=”#f0f0f0″ black_white=”yes”]
  [client client_logo_alt=”Client Logo 4″ client_logo_link=”#” bg_color=”#f0f0f0″ black_white=”yes”][client client_logo_alt=”Client Logo 8″ client_logo_link=”#” bg_color=”#f0f0f0″ black_white=”yes”]
  [testimonial_slider testimonial_slider_limit=”6″ testimonial_slider_order=”ASC” testimonial_slider_order_by=”none”]
  [heading heading_text=”our Process” heading_tag=”h3″ text_transform=”uppercase” text_align=”center” need_top_icon=”yes” top_icon=”fa-support” icon_style=”ti-rounded” icon_color=”#fbb02c”]
  [process]
  [heading heading_text=”Our Blog” heading_tag=”h3″ text_transform=”uppercase” text_align=”center” need_top_icon=”yes” top_icon=”fa-file-text-o” icon_style=”ti-rounded” icon_color=”#fa684d”]
  مرداد ۲۱, ۱۳۹۷
  عکاسی معماری

  تفاوت بین عکاسان زن با مرد با موضوع معماری چقدر است؟

  آیا عکاسی از پروژه های معماری بین عکاسان زن و مرد متفاوت است؟ آیا تکینک و ذهنیت زنان از عکاسی ساختمان نسبت به مردان متفاوت است؟ این یکی […]
  مرداد ۲۱, ۱۳۹۷
  معماری خلاقانه

  خلاقیت در معماری و ملزومات آن

  خلاقیت یک فرایند ذهنی است که برای حل یک نیاز یا مشکل راه حلی جدید بدست می دهند. معماری نیز در زمینه خلاقیت و نوآوری، یکی از […]
  Read more
  [heading heading_text=”Our Team” heading_tag=”h3″ text_transform=”uppercase” text_align=”center” need_top_icon=”yes” top_icon=”fa-user” icon_style=”ti-rounded” icon_color=”#497bb8″]
  [team team_name=”MIKE TAKLA” team_profession=”Founder” link_window=”yes” social_facebook=”#” social_twitter=”#” social_linkedin=”#” pop_details=”yes” team_content=”We are an independent gym that is committed to working with you to gain the results you want. Whether your aim is to loose weight, tone up, build bulk or gain weight we can put together a gym programme or recommend the right classes for you to attend in our studios.”]
  [team team_name=”RINA MIELE” team_profession=”Front-end Developer” pop_details=”yes” social_vimeo=”#” social_rss=”#” social_flickr=”#” social_foursquare=”#” team_content=”We offer a range of training packages in a range of subject areas and can offer blended learning opportunities to best meet your needs. If sitting in a room with a trainer and having the opportunity for discussion with other learners sounds good to you then we can offer this.”]
  [team team_name=”STEPHAN SMITH” team_profession=”Designer” social_youtube=”#” social_trello=”#” social_tumblr=”#” pop_details=”yes” team_content=”If you chose to stay with us you will enjoy modern home comforts in a traditional setting. Whether you are looking for a short weekend break or a longer holiday, we offer a range of packages that we think cater for all.”]
  [team team_name=”SELENA KAR” team_profession=”Accountant” social_github=”#” social_html5=”#” social_instagram=”#” social_stack_exchange=”#” social_stack_overflow=”#” pop_details=”yes” team_content=”’m a freelance fashion designer who specialises in print designs and combining fabrics. My designs have been sold all over Europe and the USA and I have worked with some of the biggest designers in the industry.”]

  [join_us text=”JOIN US” link=”#”]

  [heading heading_text=”Stay Connected” heading_tag=”h2″ text_transform=”uppercase” text_align=”center” color=”#ffffff” need_top_icon=”” top_icon=”fa-heart” icon_style=”ti-rounded” icon_color=”#497bb8″]
  [heading heading_text=”Address” heading_tag=”h3″ text_transform=”uppercase” text_align=”center” need_top_icon=”yes” top_icon=”fa-map-marker” icon_style=”ti-rounded” icon_color=”#ffffff” color=”#ffffff”]

  ۳۲۱۴, Lorem Ipsum Street,
  Main Area LocalHost,
  NY 97563

  [heading heading_text=”Telephone” heading_tag=”h3″ text_transform=”uppercase” text_align=”center” need_top_icon=”yes” top_icon=”fa-phone” icon_style=”ti-rounded” icon_color=”#ffffff” color=”#ffffff”]

  Tel: 123-456-1000,
  +۴۰۰ ۱۴۲۳ ۴۵۶ ۷۸۹
  Fax: 123-456-3300,
  ۴۵۶ ۱۲۳ ۴۵۶۷

  [heading heading_text=”Email” heading_tag=”h3″ text_transform=”uppercase” text_align=”center” need_top_icon=”yes” top_icon=”fa-envelope-o” icon_style=”ti-rounded” icon_color=”#ffffff” color=”#ffffff”]

  General : info@domain.com
  Pre-Sale : sales@domain.com
  Support : support@domain.com

  [heading heading_text=”Business Hours” heading_tag=”h3″ text_transform=”uppercase” text_align=”center” need_top_icon=”yes” top_icon=”fa-clock-o” icon_style=”ti-rounded” icon_color=”#ffffff” color=”#ffffff”]

  Mon – Fri : 9.00 to 20.00
  Saterday & Sunday Holiday