برای ارتباط با واحد پشتیبانی گروه مهندسی آموزشی هرمیس3D از فرم زیر استفاده نمائید:

 

  • 11 + 4 =